Regnets preludium


Tyst och stilla faller regn i sommar natten,
tyst och stilla flyter nattens timmar fram.
Regnets sånger vacker mig ur djupa drömmar,
stilla spelar en nattlig symfoni.
 
Ännu andas natten tungt i glömda drömmar, 
ännu väntar jag morgonens ljus.
Regnets stillsamma toner jag lyssnar
i sången dröjer det nattliga kvar.

Preludium i rofyllda toner,
tysta timmar i stillsamma regn.
Toner växer och växlar i styrka,
toner tystnar och toner dör ut.

En hand målar himmeln röd,
så tänds åter gryningens ljus.
Mörka stänk uti sömndruckna ögon,
i öster står himmelens brand.

Snart vaknar den ljusnande dagen,
snart ser jag hur morgonen föds.
Snart faller den nattsvarta slöjan,
snart nalkas en ny solig dag.
 
Preludium i rofyllda toner,
tysta timmar i stillsamma regn.
Toner växer och växlar i styrka,
toner tystnar och toner dör ut.

Sakta faller den nattsvarta slöjan
sakta nalkas en ny ljuvlig dag...